Jānis Volajs 

Sertificēts fizioterapeits

Ārstniecības personas identifikators: 82880050081

Ārstniecības iestāžu reģistrācijas kods:  010001986

Brīvi sazinās ar pacientiem vācu, angļu un krievu valodās.

Izglītība:

·         2010. – 2014. gads

Rīgas Stradiņa universitāte, profesionālais bakalaura grāds veselības aprūpē un fizioterapeita kvalifikācija

 Darba pieredze:

·         2021.  gads līdz šim brīdim

Fizioterapeits, Volajs Jānis - fizioterapeita prakse

·         2014. - 2020. gads

Fizioterapeits, SIA Fizioterapeiti

·         2013. gada septembris līdz 2013. gada decembrim

Fizioterapijas stažēšanās, Univeritätsklinikum Hamburg Eppendorf, (Vācija)- specializācija kardioloģijā, ortopēdijā, pulmonoloģijā, onkoloģijā

Papildu izglītība:

2015. gads

Medical Taping Conception for Physiotherapists (MTC Advance līmenis)

Cervical spine and upper extremity dysfunctions diagnosis and ostheopathic treatment (D. Lintonbon, UK)

2016. gads

Muscle enrgy techniques in practice of physiotherapy and osteopathy (D.Lintonbon, UK)

PNF pamatkurs (M.B.Selker, IPNFA advanced instructor, Vācija)

Lymphatic drinage techniques in practice of physiotherapy (D.Lintonbon, UK)

Musculoskeletal pain during pregnancy (D.Lintonbon, UK)

2017. gads

PNF Advanced Course- (B.Selker,IPNFA adv.Instruktor,Vācija) 

Manuālās terapijas apmācības cikls I daļa (OW I) - Heiko Dahl MSc, OMT, Physio-Akademie, Vācija

2018. gads

Manuālās terapijas apmācības cikls II daļa (OW II) - Heiko Dahl MSc, OMT, Physio-Akademie, Vācija

Manuālās terapijas apmācības cikls III daļa (OW III) - Heiko Dahl MSc, OMT, Physio-Akademie, Vācija

Medicīniskā treniņterapija- Uwe Karl Heinz Hallmann, Zviedrija

2022. gads

Rehabilitācija pleca locītavai: jaunākais zinātniskā un klīniskā skatījumā. 1.līmeņa apmācība - Ann Cools, Beļģija

2023. gads

Rehabilitācija pleca locītavai: jaunākais zinātniskā un klīniskā skatījumā. 2.līmeņa apmācība - Ann Cools, Beļģija