Informācija par kārtību, kā Jāņa Volaja fizioterapeita prakse nodrošina iespēju personām ar funkcionāliem traucējumiem saņemt veselības aprūpes pakalpojumus

1. Veselības pakalpojumu sniegšanas vieta ir pie pacienta mājās (piesakot mājas vizīti) vai  Jāņa Volaja fizioterapeita praksē- A. Čaka ielā 43-2, Rīgā, ēkas 2. stāvā.

2. FIZIOTERAPEITA JĀŅA VOLAJA darba laiks praksē: ceturtdien 8.00 līdz 19.00., piektdien no 8.00 līdz 16.00; mājas vizītēm otrdien, trešdien 8:00-17:00. Pieņemšana un mājas vizītes notiek pēc iepriekšēja pieraksta, zvanot pa mobilo tālr. 29149612.

3. Piesakot vizīti praksē, pacientus ar funkcionāliem traucējumiem nepieciešamības gadījumā individuāli sagaida pie ārdurvīm. Fizioterapeita prakse nodrošina iekļūšanu praksē, organizē nepieciešamos transportēšanas pakalpojumus līdz ārsta kabinetam, pārvietošanos pa fizioterapeita prakses telpām.

4. Veselības aprūpes pakalpojumi personām ar funkcionāliem traucējumiem tiek nodrošināti uz vietas fizioterapeita praksē vai pie personas mājās.

5. Nepieciešamo palīdzību var pieteikt iepriekš, zvanot pa mobilo tālr. 29149612 vai elektroniski, aizpildot  pieteikuma anketu.

6. Personām ar redzes, dzirdes vai garīga rakstura traucējumiem veselības aprūpes pakalpojumi un atbalsts fizioterapeita praksē tiek nodrošināts, izmantojot atbilstošas rehabilitācijas tehnoloģijas.  

7. Informācija par kārtību, kādā ārstniecības iestāde nodrošina iespēju personām ar funkcionāliem traucējumiem saņemt veselības aprūpes pakalpojumus, ir izvietota fizioterapeita prakses telpās informatīvajā materiālā pacientu uzgaidāmajā telpā.

8. Papildus informāciju par iespēju personām ar funkcionāliem traucējumiem saņemt veselības aprūpes pakalpojumus fizioterapeita praksē vai iesakot mājas vizīti var iegūt, sazinoties pa mobilo tālr. 29149612.

9. Tuvākās ārstniecības iestādes, kurās ir iespējams saņemt veselības aprūpes pakalpojumus personām ar funkcionāliem traucējumiem ir:

-       Rīgas 1.slimnīca, Rīga, Bruņinieku iela 5, LV-1001, tālr. 67366375

 .